شرکت برساز رویداد پارس

برگزار کننده نمایشگاه های تخصصی

داستان ما

شرکت برساز رویداد پارس به عنوان یکی از برگزار کنندگان اصلی نمایشگاه های تخصصی در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران، نمایشگاه بین المللی مشهد ونمایشگاه بین المللی شیراز فعالیت می نماید. این شرکت از جمله شرکتهای پیشرو در زمینه بکار گیری روش ها و تکنیک های جدید در پروسه مدیریت و برگزاری نمایشگاه تخصصی در کشور می باشد. عمده فعالیت های این مجموعه تا کنون بر برگزاری نمایشگاه های تخصصی در حوزه صنعت غذا وماشین آلات مربوطه، چاپ و بسته بندی و کشاورزی و دامداری متمرکز بوده است.

نمایشگاه های برگزار شده توسط ما

نمایشگاه صنایع غذایی وماشین آلات وابسته آیفود مشهد

نمایشگاه دام,طیور,آبزیان وصنایع وابسته مشهد

نمایشگاه چاپ,بسته بندی و صنعت کارتن مشهد

نمایشگاه ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی اتماک – آیفارم شهرآفتاب تهران

نمایشگاه دام، طیور و آبزیان و صنایع وابسته اصفهان

نمایشگاه محصولات ارگانیک و موادغذایی سالم

نمایشگاه صنایع غذایی وماشین آلات وابسته آیفود شیراز

نمایشگاه چاپ,بسته بندی و فرآوری شهرآفتاب تهران

نمایشگاه هتلداری و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه باغبانی و گلخانه آیفارم شیراز

نمایشگاه دام، طیور و آبزیان و صنایع وابسته شیراز

تیم متخصص

برگزار کننده نمایشگاه

علیرضا نقی زاده

پیمایش به بالا