جدول زمان بندی فعالیت های نمایشــگاه

ردیف

عـنـوان

تاریـخ

مـلاحـظـات

عملیات ثبت نام، جانمایی و اخذ مجوز ها

1

آخرین مهلت ثبت نام

18/08/1401

آخرین مهلت ثبت نام در نمایشگاه ارسال فرم های مرتبط(بدیهی است ثبت نام در آخرین لحظات فرصت انتخاب فضای مناسب و جانمایی عالی را از شرکت خواهد گرفت ).

2

تاییدیه غرفه سازی

19/08/1401

آخرین مهلت ارسال فرم های تاییدیه غرفه سازی از واحد فنی شرکت برگزار کننده و نمایشگاه و دریافت مجوزهای لازم

عملیات اجرایی نمایشگاه

4

تحویل سالن

به غرفه سازمعرفی شده از سوی نمایشگاه

05/08/1401

ساعت شروع: 8:00

ساعت پایان: 16:00

 •      شروع عملیات غرفه سازی و ورود کالا

   هماهنگی برای تحویل با هماهنگی برگزارکننده و براساس پلن نمایشگاه

می باشد

5

تحویل سالن به سایر غرفه سازان

   و   ورود کالا

06/08/1401

ساعت شروع: 08:30

ساعت پایان: 20:00

 •      عملیات غرفه سازی
 •      ورود کالا و ماشین آلات سنگین که نیاز به جرثقیل و یا لیفتراک دارد حداکثر تا ساعت 20:00و خروج جرثقیل و لیفتراک

6

عملیات غرفه سازی و ورود کالا

07/08/1401

ساعت شروع: 08:30

ساعت پایان: 16:00

 •     اتمام کار غرفه سازی حداکثر تا ساعت 16:00
 •   ورود کالا های سبک و حمل با جک پالت
 •    (لازم به ذکر است همزمان سازه های استاندارد در حال بستن می باشد.لذا از ساعت 4 به بعد،تیم پشتیبان برگزارکننده  اقدام به موکت کردن سالن و بستن غرفه استاندارد می کنند)
 •    تحویل غرفه های استاندارد نمایشگاه
 •    تحویل کارت غرفه داران در محل ستاد اجرای در مرکز نمایشگاهی

7

سه شنبه

افتتاحیه و روز اول نمایشگاه

08/08/1401

ساعت شروع: 16:00

ساعت پایان: 21:00

 •    ورود غرفه داران از ساعت 15:30
 •    ورود بازدیدکنندگان راس ساعت 16:00
 •     افتتاحیه نمایشگاه
 •   تحویل کارت غرفه داران در محل ستاد اجرای در مرکز نمایشگاهی
 •   برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی

8

چهار شنبه

روز دوم نمایشگاه

09/08/1401

ساعت شروع: 16:00

ساعت پایان: 21:00

 •    ورود غرفه داران از ساعت 15:30
 •     ورود بازدیدکنندگان راس ساعت 16:00
 •    برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی

9

پنجشنبه

روز سوم نمایشگاه

10/08/1401

ساعت شروع: 16:00

ساعت پایان: 21:00

 •    ورود غرفه داران از ساعت 15:30
 •   ورود بازدیدکنندگان راس ساعت 16:00
 •    برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی

10

جمعه

روز چهارم نمایشگاه

11/08/1401

ساعت شروع: 16:00

ساعت پایان: 21:00

 •      ورود غرفه داران از ساعت 15:30
 •    ورود بازدیدکنندگان راس ساعت 16:00
 •    برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی
 •   آیین اختتامیه و تقدیم گواهی حضور در نمایشگاه

11

تخلیه و خروج کالا

12/08/1401

ساعت شروع: 09:00

ساعت پایان: 21:00

 •   تخریب غرفه های خود ساز
 •     خروج کالا های سبک و قابل حمل با چرخ دستی
 •      ورود جرثقیل ها و ماشین های باری از ساعت 13:00به داخل سالن ها  به ترتیب نزدیک بودن به دربهای بارگیری

12

تخلیه و خروج کالا – اتمام

13/08/1401

ساعت شروع: 09:00

ساعت پایان: 21:00

 •      تخریب غرفه های خود ساز
 •   خروج کالا های سبک و قابل حمل با چرخ دستی
 •     ورود جرثقیل ها و ماشین های باری از ساعت 13:00به داخل سالن ها  به ترتیب نزدیک بودن به دربهای بارگیری
 •        لازم به ذکر است با توجه به تمهیدات انجام شده با مرکز نمایشگاهی، پارکینگ جهت غرفه داران به صورت رایگان می باشد.
 •      ورود کالاهای سنگین که نیازمند ورود ماشین های باری به داخل سالن نمایشگاه است با توجه به مکان غرفه از ابتدای سالن ها شروع شده و به ترتیب صورت میپذیرد و اعتراضی بابت ورود زود هنگام ماشین ها مورد قبول نمیباشد و ورود ماشین فقط با حضور مسئول غرفه و پس از گرفتن فرم ورود از ستاد اجرایی مستقر در مرکز نمایشگاهی مشهد امکان پذیر میباشد .
پیمایش به بالا